Jak korzystć z IC Project?

Instrukcja
Obsługi

Jak łatwo i wydajnie zarządzać projektami korzystając z naszego systemu? Instrukcja obsługi aplikacji do zarządzania projektami.

Jeśli nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, śmiało zadaj je poprzez formularz lub wyślij maila na adres support@icproject.pl

Dodawanie projektu

Aby dodać projekt należy z menu wybrać moduł Projekty.

Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj” w prawym górnym rogu. Klikniecie przycisku spowoduje wywołanie okna z formularzem dodawania projektu.

Projekt można dodać jako zaawansowany lub prosty.

W projekcie zaawansowanym dostępne są dodatkowe opcje finansowe na każdym produkcie i grupie zadań. W projekcie prostym nie występuje podział na produkty. Dlatego też budżet projektu jest podawany bezpośrednio z formularza a nie wynika z kosztów jak w przypadku projektu zaawansowanego.

Pamiętać należy, że zawsze można przejść z projektu prostego do zaawansowanego. Operacja odwrotna jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy w projekcie nie został dodany więcej niż jeden produkt.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu „Zapisz”, IC Project automatycznie ustawi nowy projekt jako aktywny i będzie możliwe zdefiniowanie ludzi na projekcie.

Edycja i usuwanie projektu
Zamykanie projektu
Dodawanie projektu do ulubonych
Zarządzanie osobami w projekcie
Dodawanie zadania
Edycja i usuwanie zadnia
Zakońćzenie zadania